Firma LCM Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji dla firmy LCM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 

 

Firma jest na wstępnym etapie implementacji rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w swojej działalności.  

 

Projekt skierowany jest głównie do firmy LCM Sp. z o.o. Skorzysta na nim spółka jak i podmioty współpracujące. 

 

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie audytu i opracowanie modelu biznesowego stanowiącego strategię transformacji firmy LCM Sp. z o.o. w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Działania jakie zostaną przeprowadzone opierają się o ogólnie stosowane techniki analityczne i obejmują takie obszary jak: 

– analiza przedsiębiorstwa pod kątem technologicznym, organizacyjnym, logistycznym, produkcyjnym/produktowym, sprzedażowym 
– analiza pod kątem możliwości wdrożenia GOZ
– analiza pod kątem wymogów środowiskowych 
– zaplanowanie zmian związanych z wdrożeniem GOZ w organizacji
– stworzenie opisu modelu biznesowego wraz propozycjami zmian w kierunku GOZ. 

 

 

#FunduszeUE  

#FunduszeEuropejskie 

 

Wartość projektu : 82 781,00 zł 

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 82 781,00 zł